Visie

Hendrikx ITC heeft een duidelijke visie op IT oplossingen: modulariteit en consistentie.

Het principe van modulariteit passen we toe waar we kunnen:

  • onze aanpak is modulair doordat we grote complexe vraagstukken opdelen in kleinere deelvraagstukken
  • onze software bestaat uit losse modules die per stuk makkelijk te testen zijn (unit tests)
  • we geloven niet in big-bang deployments maar in step-by-step deployments (agile)Doordat we modulair te werk gaan en daarbij veel nadruk leggen op intuïtieve naamgeving en opbouw, is het resultaat een oplossing met maximale schaalbaarheid, beheerbaarheid en overdraagbaarheid.

Graag komen we langs om onze visie verder toe te lichten (e.g. in combinatie met concrete cases)