Disclaimer

De content is door Hendrikx ITC met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Hendrikx ITC aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Hendrikx ITC is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.