KPN Workflow

HITC heeft in opdracht van KPN een maatwerk workflow management oplossing geïmplementeerd. Met deze oplossing kunnen geprioriseerde taaklijsten gegenereerd worden zodat de mobiele netwerken op een structurele wijze geoptimaliseerd kunnen worden.

Grootste uitdaging was om de rules en prioriteitstelling goed te tunen, zodat eindgebruikers niet te veel en niet te weinig taken krijgen.

KPN Workflow